ANBI-verklaring

We hebben de ANBI-verklaring aangevraagd en ontvangen. Alle benodigde gegevens voor de ANBi-verklaring staan hieronder vermeld. 

Fietsmaatjes Leerdam

Fietsmaatjes Leerdam is in  2018 gestart als project in navolging van Fietsmaatjes.nl. De eerste duofiets moet nog geleverd worden. De stichting is op 22 juli 2018 statutair een feit.
De stichting heeft tot doel: Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72 13 39 37. Ons RSIN-nummer is 858999365. 
Stichting Fietsmaatjes Leerdam wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor deze ANBI status maken wij de benodigde gegevens openbaar op deze website:

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Mevr. A. Van Heeswijk                           (voorzitter)
Mevr. B. Vendelbosch                            (penningmeester)
Dhr. E. Baks                                              (secretaris)
Dhr. B. Verwijmeren                               (secretaris)
Mevr. L. Horstman                                  (coördinator vaststellen gasten en vrijwilligers)
Mevr. N. Van Gent                                   (algemeen bestuurslid)
Dhr. F. Vosmer                                         (coördinator Techniek)
Dhr. W. Van Heemskerk                         (algemeen bestuurslid)
Mevrouw E. Leenhouts                         (bestuurslid en ondersteuning vanuit SamenDoen)

Beleidplan 

Fietsmaatjes Leerdam is een stichting met maatschappelijke doelstelling, zonder winstoogmerk en zonder betaald personeel, werkzaam in Leerdam (gemeente Vijfheerenlanden). De ANBI status is aangevraagd.
Doelstelling is om mensen die nog graag fietsen, maar dat zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van circa 1-3 uur aan te bieden op een duofiets met elektrische trapondersteuning, met de mogelijkheid om zelf mee te trappen, en zittende naast een vrijwilliger (fietsmaatje) die trapt en stuurt. De doelgroep is verder aan geen begrenzingen gebonden.
Met deze wekelijkse of 2-wekelijkse fietstochten wordt het isolement van de gast doorbroken, komen de gasten op een gezellige manier fysiek in beweging en ontstaan er unieke contacten tussen onze enthousiaste vrijwilligers en onze minder mobiele en vitale gasten. 


Beloningsbeleid

Beloningsbeleid bestuursleden stichting Fietsmaatjes Leerdam
De bestuursleden van stichting Fietsmaatjes Leerdam kunnen hun inspanningen voor het bestuur en/of tijdsbesteding niet laten compenseren. Ook mag een bestuurslid geen vacatiegeld declareren. Voorgeschoten uitgaven voor het realiseren van het doel van de stichting en gereden kilometers/kosten trein (2de klas )- of busreis mogen gedeclareerd worden, mits het uitgaven in opdracht van de stichting betrof.

Het merendeel van het bestuur moet de goedkeuring geven over de tijden en kosten die gedeclareerd moeten worden, alvorens de declaratie wordt toegekend.
 De declaratie zal geschieden, nadat het bestuurslid kwitanties en/of bonnen overhandigd heeft aan de penningmeester, inclusief een geheel ingevuld en ondertekend declaratieformulier.

 

Beloningsbeleid vrijwilligers stichting Fietsmaatjes Leerdam
De vrijwilligers van stichting Fietsmaatjes Leerdam kunnen hun inspanningen voor stichting Fietsmaatjes Leerdam niet laten compenseren. Ook mag een vrijwilliger geen vacatiegeld declareren. Voorgeschoten uitgaven voor het realiseren van het doel van de stichting en gereden kilometers/kosten trein (2de klas )- of busreis mogen gedeclareerd worden, mits het uitgaven in opdracht van de stichting betrof.

 

Het merendeel van het bestuur moet de goedkeuring geven over de tijden en kosten die gedeclareerd moeten worden, alvorens de declaratie wordt toegekend.
 

De declaratie zal geschieden, nadat de vrijwilliger kwitanties en/of bonnen overhandigd heeft aan de penningmeester, inclusief een geheel ingevuld en ondertekend declaratieformulier.


Financiële verantwoording

Fietsmaatjes is in 2018 gestart op basis van een startsubsidie van de gemeente Leerdam. het bestuur is op basis van de ervaringen van fietsmaatjes Nederland aan de slag gegaan met werving van fondsen, gasten en vrijwilligers. Over 2018 is slechts een bescheiden verantwoording op te stellen. Op hoofdlijnen ziet die er als volgt uit:

2018 
inkomsten                                        €  14.500,00 
uitgave                                              €     2.862,96 
voorziening aanschaf duofiets   €  10.000,00 
resultaat 2018                                 €     1.637,04