Fietsmaatjes een impressie

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/a1abd8e8-a617-4f99-99f4-7f4114e773dc.

Inhoud tonen

Waarom Fietsmaatjes

Circa 12% van de bevolking zijn mensen met een beperking in bewegen, horen, zien of cognitie. Ze missen daardoor beweging, zinvolle contacten, zingevende activiteiten, zijn soms eenzaam en hebben soms een negatief zelfbeeld. Ook hebben zij soms overbelaste mantelzorgers. Daarnaast zijn er vitale en sociaal bewuste mensen die als vrijwilliger een gezonde, gezellige en zingevende vrije tijdsbesteding zoeken.

Nieuwsbrief

Fietsmaatjes Leerdam


Foto's Fietsmaatjes Leerdam