LEERDAM • Dubbel feest voor Fietsmaatjes Leerdam. Zaterdag was de officiële opening van de fietsenstalling achter het Avres-gebouw op de Industrieweg in Leerdam en de ingebruikname van de nieuw duofiets.

 

De duofiets ter waarde van 12.000 euro is geschonken door de Lions Club Leerdam, betaald uit de opbrengst van de Glasstad Classic Car Rally en de haringparty van vorig jaar. "Met dit bedrag kunnen meer mensen eropuit op de fiets", zei secretaris Ed Baks zaterdag. Wethouder Marcel Verweij van de gemeente Vijfheerenlanden en Lions-voorzitter Johan Boonekamp namen zaterdagmorgen de openingshandeling voor hun rekening. Ze namen plaats op de gloednieuw aangeschafte duofiets, daarbij goedkeurend gadegeslagen door vice-voorzitter vice-voorzitter Esther Leenhouts van de Stichting Fietsmaatjes Leerdam. 


De stichting stalde z'n duofiets tot nu in een piepkleine ruimte bij gebouw Maranatha in Leerdam-Oost. De stalling op het industrieterrein is veel ruimer. Fietsmaatjes huurt de stalling van Avres. Men ontvangt daarvoor subsidie van de gemeente Vijfheerenlanden.


Corona-protocol
Ondanks de corona-periode heeft het bestuur van Fietsmaatjes de afgelopen maanden niet stilgezeten. In samenwerking met andere Fietsmaatjes is er een corona-protocol opgesteld, zijn de fietsen aangepast en zijn beschermingsmiddelen aangeschaft. Het contract voor de stalling is getekend en de tweede duofiets is inmiddels in gebruik genomen. "Het resultaat van deze inspanningen is dat wij vanaf 1 juli weer kunnen fietsen", aldus Baks. 


De doelstelling van Fietsmaatjes Leerdam is om mensen die nog graag willen fietsen, maar dit zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van circa 1-3 uur aan te bieden. Beide duofietsen hebben elektrische trapondersteuning.

"Met deze wekelijkse of twee-wekelijkse fietstochten wordt het isolement van onze gasten doorbroken, komen de gasten op een gezellige manier letterlijk in beweging en ontstaan er unieke contacten tussen gasten en vrijwilligers", schrijft de stichting op haar website. "Fietsmaatjes laat mensen genieten van Leerdam en omgeving. Kortom fietsend genieten van de natuur, de frisse buitenlucht, het doen van een boodschap of gewoon een blokje om."

Overgenomen uit Het Kontakt 15-07-2020

20 juni 2020
Weer op de duofiets door Leerdam

 

 

LEERDAM • Nadat Fietsmaatjes Leerdam, net als heel veel andere organisaties, sinds half maart haar activiteiten vanwege de coronacrisis heeft moeten stil leggen, komt hier binnenkort weer verandering in.

In navolging van andere fietsmaatjes in Nederland en na overleg met de gemeente zijn onze duofietsen nu ‘corona-proof’ gemaakt door middel van een tussenscherm. Daarom kunnen gasten en hun maatje weer gaan duofietsen. Bij voorkeur kan de gast zonder hulp van de vrijwilliger opstappen en zijn of haar voeten vastgespen. 

De twee duofietsen van Fietsmaatjes Leerdam zijn nu uitgerust met een tussenscherm. Om gasten en vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen beschermen zijn er desinfecterende middelen en faceshields beschikbaar.

In deze vreemde tijden zoekt de organisatie van Fietsmaatjes Leerdam steun en adviezen onderling en bij externe deskundigen. 

"Speciaal voor deze tijd participeren wij daarom in de 'Taskforce Corona' van de landelijke fietsmaatjes. Wij hebben gezamenlijk een coronaprotocol geschreven voor Fietsmaatjes: hierin staan alle voorwaarden beschreven. Ook staan er allerlei tips in om weer veilig te kunnen fietsen", laat Berry Verwijmeren, secretaris-penningmeester van Fietsmaatjes Leerdam, weten.

1 juli herstart
"Door de genomen maatregelen kunnen wij, met in acht neming van ons protocol, weer met onze gasten gaan fietsen per 1 juli."

Iedereen die gaat fietsen, neemt kennis van dat protocol en houdt zich ook aan die regels. Dat is belangrijk voor de gezondheid van iedereen. 

"Wanneer u, als gast of als maatje (vrijwilliger) ook wil fietsen op onze duofiets, kunt u zich aanmelden via fietsmaatjeleerdam@gmail.com of via 06-24641718. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor intake en een proefrit. Vrijwilligers kunnen begeleiding krijgen bij het gebruik van de duofiets."


Vrienden van
Fietsmaatjes Leerdam heeft dit jaar haar tweede fiets gekregen van de Lions Leerdam. De gemeente ondersteunt Fietsmaatjes Leerdam met de kosten voor de stalling. 

Er zijn echter nog veel kosten die iedere jaar terugkomen zoals verzekeringen en onderhoud. 

"Wij kunnen dus altijd nog meer steun gebruiken! We hebben daarvoor onze 'Vrienden van Fietsmaatjes' opgericht. Ook u kunt zich aanmelden bij Vrienden van Fietsmaatjes Leerdam. Mede door uw steun kunnen dan steeds meer inwoners van Leerdam gebruik maken van één van de duofietsen. U kunt zelf aangegeven welk bedrag u wilt doneren. Fietsmaatje Leerdam heeft een ANBI-verklaring. Het formulier vindt u terug op onze website en op facebook. U kunt ons uiteraard ook mailen op FietsmaatjesLeerdam@gmail.com."

 

Fietsmaatjes landelijk in het nieuws

Koning fietst met 95-jarig fietsmaatje

Op 28 november kwam Koning Willem-Alexander op werkbezoek naar Fietsmaatjes Nederland in Warmond. Als beschermheer van het Oranje Fonds wilde hij persoonlijk ervaren op welke wijze het Oranje Fonds, via Fietsmaatjes, bijdraagt aan de sociale cohesie in de samenleving. In Warmond werd in 2012 de eerste lokale stichting Fietsmaatjes opgericht en met inmiddels de steun van het Oranje Fonds Groeiprogramma breidt het aantal lokale organisaties zich als een olievlek uit. Sinds begin van dit programma is het aantal Fietsmaatjesorganisaties gegroeid naar 18, waarbij hun vrijwilligers ervoor zorgen dat nu al 1.200 gasten, regelmatig weer kunnen fietsen.  Het gaat om mensen die vanwege hun leeftijd of beperking soms al jaren niet gefietst hebben. De Koning werd opgehaald door initiatiefnemer Jan Burgmeijer, uiteraard op een elektrisch ondersteunde duofiets, kreeg uitleg over de organisatie en luisterde daarna aandachtig naar de enthousiaste ervaringen van de aanwezige Fietsmaatjes koppels. Na instructie over de werking van de fiets ging de Koning aan de bestuurderskant van een duofiets zitten om met zijn 95-jarige gast Johan Waanders uit Leiden, ondanks de regen, een ritje te maken. De Koning gaf bij zijn vertrek aan dat dit project het waard is om landelijk verspreid te worden.

Classic Car Rally

Dit jaar wordt het project “Fietsmaatjes Leerdam” ondersteund door de Lions Leerdam. 

Een mooi initiatief waardoor  mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen met behulp van vrijwilligers een 1 tot 3 uur durende fietstocht kunnen maken.  Dit middels een duofiets met elektrische trapondersteuning.

Circa 12% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking in bewegen, horen, zien of cognitieve vaardigheden.

Ze missen daardoor beweging, contacten, zingevende activiteiten, zijn soms eenzaam of hebben een negatief zelfbeeld.

De opbrengst zal volledig ten goede komen aan “Fietsmaatjes Leerdam”.


KringloopLeerdam

De doelstelling van de Leerdamse Fietsmaatjes is om mensen die nog graag willen fietsen, maar dit zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten van circa 1-3 uur aan te bieden. Dit zijn fietstochten op een duofiets. Met deze wekelijkse of tweewekelijkse fietstochten wordt het isolement van de gasten doorbroken, komen de gasten op een gezellige manier letterlijk in beweging en ontstaan er unieke contacten tussen gasten en vrijwilligers. Fietsmaatjes laat mensen genieten van Leerdam en omgeving. Kortom fietsend genieten van de natuur, de frisse buitenlucht, het doen van een boodschap of gewoon een blokje om.

 

Kringloop Vijfheerenlanden/Leerdam ondersteunt dit mooie project conform haar doelstellingen om Leerdamse sociaal-maatschappelijke projecten financieel te ondersteunen. Fietsmaatjes Leerdam heeft woensdag uit handen van onze vrijwilligster Nada een cheque ter waarde van €.150,- ontvangen.

Eerste DuoFiets in gebruik genomen

LEERDAM 30 april 2019
Dit is het begin van Fietsmaatjes Leerdam. We gaan nu echt fietsen. 

Anja van Heeswijk, voorzitter van Fietsmaatjes Leerdam, was dinsdagmiddag opgetogen over de eerste duofiets die de plaatselijke organisatie in ontvangst mocht nemen.  


Wethouder Marcel Verweij verrichtte de starthandeling door het lint door te knippen en meteen de fiets even uit te proberen.

Ruim een jaar geleden ging het project in Leerdam van start met een subsidie van 5.000 euro van de gemeente. Na veel voorbereidingen staan de vrijwilligers klaar om nu ook echt aan de slag te gaan.

Uitgekeken
"Hier hebben we als Fietsmaatjes Leerdam lang naar uitgekeken. We hebben ons het afgelopen jaar enorm ingezet om dit mooie project vorm te geven", benadrukte Anja van Heeswijk.

Fietsmaatjes is een project waarbij vrijwilligers op een duofiets met elektrische trapondersteuning een fietstocht maken met iemand met een beperking, of iemand die vaker er op uit wil dan tot nu toe het geval is.

De aanschaf van de duofiets werd mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, Menzis, het Rivierenlandfonds, fonds RCOAK en veel lokale fondsen en sponsoren, waaronder tweewielercentrum Den Breejen waar Fietsmaatjes zich dinsdagmiddag ook presenteerde.

Terrasje
"Wij willen het mogelijk maken dat mensen met een beperking - in bewegen, zien of horen – die niet zelfstandig meer op pad gaan regelmatig kunnen fietsen met een vrijwilliger, hun maatje. Het is de bedoeling dat het maatje en de gast eens per week of een keer per twee weken samen gaan fietsen."

"Voor elk ritje trekken we een tot drie uur uit, zodat er echt lekker de tijd is om 'kilometers te maken'. Maar als de gast zin heeft om even een terrasje te pikken, is dat natuurlijk ook mogelijk", zegt Van Heeswijk.

Omdat het maatje en de gast naast elkaar zitten en er in vaste 'koppels' wordt gereden, hebben ze automatisch contact met elkaar. "Zo ontstaan er mooie gesprekken, terwijl ze genieten van de buitenlucht, de natuur en de mooie omgeving van Leerdam." 

Meer gasten
Inmiddels hebben zich tien tot twaalf vrijwilligers en zes tot acht gasten bij Fietsmaatjes Leerdam aangemeld. "Maar nu we echt van start gaan, kijken we uit naar meer vrijwilligers en nog veel meer gasten, terwijl we ook op zoek zijn naar extra sponsors. Ook kleinere bedragen zijn welkom. We willen op termijn meer fietsen aanschaffen en ook het onderhoud vergt straks geld."

Gasten en vrijwilligers die zich aanmelden krijgen eerst een intakegesprek. "De gasten moeten in staat zijn zichzelf te 'redden'. De vrijwilliger is een 'maatje' en geen verpleger."   

Goede match
Na het intakegesprek wordt gekeken naar een goede 'match' tussen gasten en vrijwilligers en daarna kunnen de koppels op pad.

"Via de computer kunnen de tweetallen straks een fiets reserveren. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen en te zorgen voor mooie tochtjes kiezen we voor vaste routes", aldus Van Heeswijk die dolblij is met de eerste duofiets.

"We hebben hier hard voor gewerkt en we blijven hier hard aan werken. We hopen dat gasten en vrijwilligers veel gebruik gaan maken van deze prachtige fiets. Samen lekker fietsen en genieten."

Nadere informatie over het project is te vinden op www.fietsmaatjesleerdam.nl; gasten en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via fietsmaatjesleerdam@gmail.com.

Overgenomen uit het Kontakt.

Wethouder Verweij maakt kennis met Fietsmaatjes Leerdam.

Fietsmaatjes Leerdam heeft haar enthousiasme overgebracht op wethouder Verweij. 
Hij heeft daarbij zelf ervaring opgedaan met het fietsen met een duofiets.

Oranjefonds

Fietsmaatjes Leerdam ontvangt €15.000 van het Oranje Fonds 
 
Fietsmaatjes is begonnen in Teylingen, maar inmiddels een landelijk project, ondersteund door het 
Oranje Fonds. De doelstelling is om mensen die nog graag willen fietsen, maar dit zelfstandig niet meer kunnen, fietstochten aan te bieden. Hiervoor worden duofietsen met elektrische trapondersteuning gebruikt. Samen met een vrijwilliger die stuurt en mee trapt, kunnen de zogenaamde gasten wekelijks of 2-wekelijks eropuit. De gasten komen op een gezellige manier letterlijk in beweging en ontstaan er unieke contacten tussen gasten en vrijwilligers. 

SAMEN FIETSEN EN SAMEN GENIETEN 

Het burgerinitiatief Fietsmaatjes heeft van het Oranje Fonds een bijdrage gekregen van €15.000,-.
Hiermee komt de aanschaf van de duofietsen dichterbij. In het voorjaar van 2019 hopen wij de eerste 
fiets te kunnen aanschaffen.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kaan doen in 
de samenleving. Daarom steunt dit fonds jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar 
verbinden. Die steun bestaat uit geld en advies. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima zijn het 
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Fietsmaatjes Leerdam is het Oranje Fonds zeer dankbaar voor hun bijdrage en hoopt dat dit goede 
voorbeeld goed doet volgen.

Voor meer informatie over Fietsmaatjes Leerdam bekijkt u onze website: www.fietsmaatjesleerdam.nl 

Nadere informatie over het Oranje Fonds via nerina.vlichez@oranjefonds.nl of 030-2339348

http://oranjefonds.nl/vrienden

Fietsmaatjes nu ook op pad in Leerdam

wo 28 mrt 2018

LEERDAM • Het project Fietsmaatjes is ook in Leerdam van start gegaan. Wethouder Arie Keppel overhandigde de initiatiefnemers een opstartsubsidie van 5.000 euro.


Het project ontstond in Teylingen en bleek al snel een 'succesverhaal': inmiddels draait het project in meerdere gemeenten. Fietsmaatjes is een project waarbij vrijwilligers op speciale duofietsen een fietstocht maken met iemand met een beperking - of iemand die vaker er op uit wil dan tot nu toe het geval is. Op de aangepaste fietsen zitten passagier en bestuurder naast elkaar. Vanwege het gewicht hebben de duofietsen trapondersteuning.

Verzoek
Ook in de Glasstad leefde bij meerdere inwoners de wens om wat vaker te gaan fietsen. "We kregen onder meer het verzoek vanuit het Platform Gehandicaptenbeleid. We hebben gekeken hoe we dat aan konden pakken en dat bleek nog best ingewikkeld te zijn", zegt Esther Leenhouts van SamenDoen die het project coördineert.

Nader onderzoek bracht de Leerdammers op het spoor van Fietsmaatjes dat ondersteund wordt door het Oranjefonds. "Zij hebben het concept ontwikkeld, zij hebben er inmiddels volop ervaring mee."

Werkgroep
Inmiddels is er een plaatselijke werkgroep opgericht die – met hulp van het Oranjefonds – het project in Leerdam verder vorm gaat geven. Zij zorgen onder meer voor de fondswerving en de vorming van de groep vrijwilligers die eerst een korte opleiding krijgen voor ze met hun 'gasten' op pad gaan. Leenhouts: "Zodra het project draait, melden de gasten zich aan en gaan we op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Het moet echt een 'match' zijn: gasten en vrijwilligers moeten bij elkaar passen. Heel vaak zie je dat de duo's langere tijd bij elkaar blijven."


Wensen
De lengte van de tochten varieert, net als het aantal keren dat gefietst wordt. "Dat is afhankelijk van de wensen van de gast en de mogelijkheden van de vrijwilliger. Ook daarin proberen we vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten."

"Wat wel duidelijk is: er bestaat veel behoefte aan dit project. En het is natuurlijk een prachtig initiatief: een flinke tocht in de buitenlucht, onderweg even rusten op een terrasje of samen met je maatje op de fiets naar de winkel. Alles kan."


Twee fietsen
Voor het project zijn minimaal twee fietsen nodig die samen zo'n 24.000 euro kosten. Dat bedrag wil Fietsmaatjes financieren via diverse fondsen. Daarbij – en bij de organisatie van het project - krijgen ze hulp van het Oranjefonds.

"We beginnen met twee fietsen, maar in andere gemeenten rijden er nu al acht fietsen rond. Het project heeft een warme uitstraling en ondervindt veel sympathie."

"Dat zie je in de praktijk: mensen gaan aan de kant als er een duofiets aankomt en bovendien blijken veel sponsors en bedrijven bereid dit project financieel te ondersteunen", zegt Leenhouts.


Steuntje in de rug
De 5.000 euro van de gemeente geldt als 'steuntje in de rug': niet om de fietsen van te bekostigen, maar om de organisatie op poten te zetten.

De gemeente steunt met deze opstartsubsidies inwoners en niet commerciële organisaties die met een plan rondlopen om kwetsbare mensen te helpen, maar er nog niet in geslaagd zijn de zaak in beweging te krijgen.


Geweldig
"Geweldig dat vrijwilligers dit project gaan trekken. Dit is een mooi burgerinitiatief. Eén van de vele, we hebben de afgelopen jaren al zo'n vijftien plannen op deze manier gesteund."

"De inwoners worden steeds meer betrokken bij dit soort initiatieven en we helpen ze als gemeente graag", aldus de enthousiaste wethouder Arie Keppel die samen met de cheque van 5.000 euro de werkgroep een bos bloemen en een zak snoep voor de komende vergaderingen overhandigde. "Ik heb er alle vertrouwen in dat dit mooie project een succes wordt."