Privacybeleid

Privacyverklaring Fietsmaatjes Leerdam
Sinds Mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Bij Fietsmaatjes Leerdam gebruiken wij persoonsgegevens voor het goed functioneren van de stichting. Graag informeren wij u over de nieuwe privacyverklaring van Fietsmaatjes Leerdam.
 
Verwerking Persoonsgegevens
 
Fietsmaatjes Leerdam streeft ernaar zo min mogelijk persoonlijke informatie te verzamelen. Noodzakelijke informatie dat wel gegevens die worden verzameld omvat in ieder geval: adressen, telefoonnummers, mailadressen, leeftijden en bankrekeningnummers van onze gasten en vrijwilligers.
 
·  Adressen, telefoonnummers en mailadressen worden verzameld om het contact met onze vrijwilligers en gasten en het verstrekken van informatie mogelijk te maken.
· Alle persoonlijke informatie die wordt opgeslagen is afkomstig van de door uzelf ingevulde aanmelding voor gast dan wel vrijwilliger.
· Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke informatie van onze gasten en vrijwilligers. Deze informatie wordt daarom lokaal opgeslagen en is versleuteld met een wachtwoord.
· Om de privacy van onze toegang tot deze informatie en mag deze informatie niet zonder toestemming gedeeld worden met derden.
· Alle persoonlijke informatie wordt na beëindiging van het lidmaatschap binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 
Fietsmaatjes Leerdam is transparant over de informatie die wij over onze gasten en vrijwilligers verzamelen. U heeft het recht om op ieder moment verstrekking te vragen over welke persoonlijke informatie wij over u hebben opgeslagen en waarom.
 
Verwerking van Beeldmateriaal
 
Naast de verwerking van persoonlijke informatie is het mogelijk dat Fietsmaatjes Leerdam beschikt over beeldmateriaal dat tijdens activiteiten wordt verzameld.
 
Fietsmaatjes Leerdam gebruikt of deelt alleen beeldmateriaal dat verkregen is tijdens activiteiten van de stichting. Beeldmateriaal kan bestaan uit foto of video.
 
Wij plaatsen of delen geen beeldmateriaal waaraan personen schade kunnen ondervinden.
 
Beeldmateriaal mag niet worden gedeeld tenzij u hiervoor toestemming geeft.

Toestemmingsverklaring
 
Voor sommige gegevensverwerkingen heeft de stichting Fietsmaatjes Leerdam  toestemming nodig. Personen ouder dan 16 jaar moeten zelf toestemming geven. Vul hieronder uw naam in en kruis aan waarvoor u toestemming geeft.
 
Naam :__________________________________________________________
 
 
☐    Het delen van beeldmateriaal met nieuwsinstanties. Hierbij moet vooral gedacht worden 
        aan het plaatsen van een foto in bijvoorbeeld Het Kontakt.
 
☐    Het plaatsen van beeldmateriaal op de website of het delen van beeldmateriaal op social 
        media zoals de facebookpagina. 
 
☐    Het sturen van een uitnodiging voor stichtingsactiviteiten of het sturen van informatie over
         stichtingsactiviteiten. 
 
De door u gegeven toestemming is alleen van toepassing op de door u aangekruiste velden. Voor het anders delen of verwerken van beeldmateriaal of persoonsinformatie zal opnieuw om toestemming worden gevraagd. 
 
U kunt op ieder moment en om elke reden de toestemmingsverklaring intrekken of wijzigen. 
 
Voor het intrekken of wijzigen van de toestemmingsverklaring, het vragen van verduidelijking over de verwerking van persoonlijke informatie, het stellen van andere vragen betreffende onze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met de secretaris van Fietsmaatjes Leerdam: 
Berry.Verwijmeren@outlook.com of e.baks4@chello.nl 
 
Ondertekening (invullen a.u.b.)

Woonplaats       : _____________________________________  
 
Datum                 :  . .  -  . . - 20. .
 
Handtekening    :  _____________________________________