lingefotoos 6.jpg

Vrienden van Fietsmaatjes

Genieten in de buitenlucht

Stelt u zich voor dat een van uw ouders, uw buurman of een goede vriend gebruik maakt van fietsmaatjes. Hij vertelt enthousiast over de fietstochten op de duofiets en de gesprekken die hij met de vrijwilliger heeft. U ziet hoeveel dit voor hem betekent, hij kijkt nu al uit naar zijn volgende fietsuitstapje. Dat is toch geweldig!

 

Vrienden

Fietsmaatjes Leerdam maakt dit, door de inzet van vele vrijwilligers, mogelijk.

Fietsmaatjes Leerdam zoekt vrienden want wat zou het leven zijn zonder vrienden? We doen daarom hierbij een vriendschapsverzoek aan u, zodat u met de gehele vriendengroep deze organisatie een steun in de rug geeft.

 

Vriendschappelijk contact

Uiteraard houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen van Fietsmaatjes Leerdam. Wanneer u aangegeven heeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, dan wordt deze de eerstvolgende editie ook naar u gestuurd. Het is een korte, prettig leesbare brief, dus zeker leuk om op deze manier Fietsmaatjes te volgen.

Verder zullen we u twee maal per jaar verrassen met een leuke digitale vriendschapsgroet.

Lidmaatschap

Ik ben mij ervan bewust dat het lidmaatschap van de Vrienden van Fietsmaatjes Leerdam geldt tot wederopzegging. Jaarlijks wordt het lidmaatschap per 1 januari automatisch verlengd, tenzij het lidmaatschap vóór 1 december van het voorafgaande kalenderjaar wordt opgezegd.

Ik geef toestemming om de persoonsgegevens op te slaan en te verwerken, zoals is beschreven in het privacy beleid.

Invullen formulier

Door het invullen van dit formulier geeft u toestemming aan Fietsmaatjes Leerdam om tot wederopzegging jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ik word vrienden van fietsmaatjes Leerdam
Ik word vriend en steun Fietsmaatjes Leerdam jaarlijks met een bedrag:

Bedankt voor de inzending, u ontvangt binnenkort een bevestiging van onze vriendschap!